Регистрация

ВходЗабравена парола

Смяна получи парола

Напишете дума/думи вслед за търсене

Чорбаджийски син става петролейщик да комунист равно се прочува: След 0.09.1944 г. назначили Никола Бангиев-Пустия ради управител нате Ловешка област, же загива като горянин. През 00-те БКП му издига паметник

Животът во с. Торос, Луковитско, на началото возьми XX долго си е текъл пасторално равным образом тихо, патриархатът налагал своите неумолими норми, а хората се опиянявали с мечти ради бързи печалби равно через новите философски навеи, идващи через Европа, която тогава била по-достъпна, отколкото сега. Новите обществени идеи били загадъчни, живи, неразбираеми, же бесчисленно романтични. Такъв бил животът тогаз, хотя понякога се появявала някоя цветна птица, нарушавала рустикалната лад да се говорело следовать нея десетилетия оттиск появата и. Приказки се разказвали после нея, украсявали се историите, доизкусурявали се събитията да така си оставал селския споменник чепат равно релефен. Като дете обожавах ей-ей изчезна нейде изо България, а контролът держи бабища да дядо бе силно занижен, защото бях любимият внук. Майка бе далеч да малограмотный бе на състояние верно възпира неудържимия ми устрем към приключения. Често довеждах някое гадже - согласен се похваля нате приятели, женщина равным образом дядо. Те цъкаха со език, мълчаливо приемаха новите крови да гостенки, а още като ме зърнеше, че се прибирам, бабища по сию пору едно равно също повтаряше:

“Ей го на, нашият Пусти Никола се прибира…”, а като се запътя соответственно нов равно непознат път, обръщаше плочата леко: „Айдеее, Пусти Никола тръгна"…” Веднъж отнюдь не издържах да автор попитах като какъв е този Пусти Никола, получи и распишись който ме уподобява, подле това бях чувал словосъчетанието да ото други хора во селото. И историята се оказа приказна, зашеметяваща равно бесчисленно реална. Записах част через разказа, а со временем го допълвах со други спомени через селото следовать размирната персона. Ето я: Пусти Никола си бил съвсем истински младеж ото с. Торос равным образом носел благородното име Никола Аврамов Бангиев. Баща му, дядо Аврам, бил с най-богатите хора на околията, поборник, уважаван чорбаджия со тежък характер. Мечтата му била истинно има момче, а му се заредили всегда момичета, четири бери брой.

Едва получи достопочтена възраст женка му, женушка Гана, го ощастливила из дете ото мъжки пол, което трябвало ну да продължи славната фамилия. Било во самия граница в XIX долго равным образом новороденото Никола доска почитано като младенец, орисан вслед важни дела. Изкласил началните выделения на родното село, а следовать прогимназията баща му отброил златни пендари равно го проводил несомненно учи во София, като настойщик му станал стамболовистки другар получай стария Аврам через бурните години получай Освобождението. Не се жалели условия вслед за образованието получи и распишись петото отроче во семейството. Сестрите му били ни земля ни заря омъжени равным образом из дебела зестра проводени во други краища получай китната ни родина, а дядо Аврам да бабища Гана заживели на мечти ради бляскавото бъдеще нате единственото си момче. Някъде во края нате Първата световна борьба Никола се появил на Торос не без; файтон, черна покров равным образом червено шалче.

Същата вечор во селската кръчма обявил, че бъдещето получи човечеството е на … анархията Бил ходил изо Европа, бог не обидел учил, бездна видял, со различни умни да просветени хора се срещнал равным образом нямало никакво съмнение, че всеобщото преуспеяние доска во идеите нате Бакунин равно Кропоткин. Хората клатели глави равно се маели като в духе така се изучил Никола. А пирушка бил равным образом рядък красавец. Баба си го спомняше: “Един висок, вместе с черна като черноморская акула полоса равным образом сини очи, не без; наугольник брадичка да винаги со черна полиставрион да червено шалче. Красавец, голям красавец!” Повъртял се Никола на селото, да идеите му неграмотный хванали дикиш освен сред младите девойки равно двама-трима кръчмарски другари. Никой далеко не се сетил правда го волокно къде е учил, какво е завършил, що е правил толкова години далече с родния дом, важнецки било, че всяка вечор во кръчмата имало здрава разпивка да тиради из-за световната анархия. Станало равно чудо. В една тиха равно красива торошка бал някой разбил равным образом обрал касата держи потребителската кооперация, а хората се почудили наравне може согласен се намери човек истинно посегне сверху общото да хвърлили вината върху местните цигани. Никола нямал никакво проект истинно се задомява да подхваща тежкия чорбаджилък получи и распишись бащата. Един светъл ден повикал файтон равным образом со развято червено шалче обявил, че заминава вслед за София, дето го чакали другарите му ну да възцарят анархията И дядо Аврам развързал кесията, а тя била доста дълбока. В София Никола се свързал со кръговете подле Гео Милев, финансирал печатницата получай земляка си Ламар равным образом станал безспорен ученый во онези среди. Злите езици говорели, че се занимавал със снабдяване вместе с оръжие нате буната през 0923 г., а полицията му влязла во дирите равным образом отметина взривяването в църквата „Св. Неделя” през 0925 г. го прибрали, однако парите сверху бащата отървали свой Никола да пирушка пристигнал тържествено на Торос, обвит със славата получи витязь с съпротивата.

Пак речи на кръчмата не без; черна фелонь равно червено шалче, же дядо Аврам бил категоричен, че отблеск толкова отсъствия му доска време ага се жени, равно проворно свършили равным образом тази работа. С бабец Гана му довели една красива, кротка равно не без; дебела зестра супруга нейде с Дъбниците. Казвала се Станка да била тиха да послушна. Направили сватба като есенния панаир на селото. Една неделя духовата музика кръстосвала средь Торос да Дъбниците, леело се винище вне мярка равно димели огнищата. Благоденствието се изсипало върху Станка да Никола – свързвали се двуха богати, тежки рода, хотя нашият деятель далеко не бил нещо бог не обидел в кеф, освен когато вземал чифтето согласен изгърми няколко фишека. Не държал дори реч, което се приело смутително, так виното накарало всички правда забравят пропуска возьми младоженеца.

Повъртял се на селото Никола со булката седмица-две, ораторствал няколко пъти во кръчмата возьми Семко Цацов, направил девическа група ото близкие последователки равным образом накрая пак повикал файтона. Обяснил нате дядо Аврам, че заминава во Румъния, където щял несомненно развърти някаква търговия равно безусловно се върне последствие два-три месеца от голяма печалба равным образом цялото род щяло истинно си прытче живота, безусловно седи для сянка да ей-ей си гледа домочадието. Бащата бери младоженеца пак се бръкнал издълбоко. Станка го изпратила вместе с влажен поглед, а красавецът шибнал конете ядно. Минали далеко не три месеца, а цяла година. Станка родила момче, Аврам, да бащата го нямало никакъв, а попът писал держи владиката во вкусе верно кръсти детето, като го няма бащата, только получил разрешение, защото дядото бил толкова уважаван човек на околията, в духе иначе… Но някъде април-май през 0927 г. във курьер „Мир” се появила статия нате двум страници, която разказвала после страховитата общество с анархисти возьми Васил Героя, действала во Ловешко да Троянско.

Как опитали ага оберат Земеделска бикс во Троян, били обкръжени, Героя се самоубил, так най-верните му помощници Никола Аврамов да Дочо Узунов “като лъвове” се измъкнали. На една ото снимките ни гледал нашият човек со ризата равным образом шалчето. Вестникът станал сензация во северняшкото село, дядо Аврам престанал так точно ходи на кръчмата, а хората си припомнили вслед за обира нате потребителската кооперация. Анархистичната дружинка дала погулянки равным образом носели портрета для Никола получи и распишись реверите си. Най-неочаквано през зимата получай 0928 г. изведнъж се появил Никола, так не без; другарка равным образом съмишленичка. Тя се казвала Тинка да била нейде через Ямбол, където анархизмът бил отдавна победил, късо подстригана, не без; клинышек равным образом пульверизатор держи кръста. Още същата встреча во кръчмата имало речи равным образом стрелба во тавана на чест возьми скорошната триумф получи световната анархия, хотя потресът настанал, когато Никола тържествено обявил, че Тинка ще прытче присутствие него, тъй като така правели на Съветския съюз равным образом нямало такива неща като венчание да други буржоазни глупости. Завел ваш покорнейший слуга пирушка быть Станка, дядо Аврам да женушка Гана, а немного погодя го чакало собрание отрасналото му детенце. На другия ден се чували риданията возьми Станка равно пъшкането для бабёнка Гана, а Никола равно Тинка се разхождали тържествено равным образом дръпнали нова подговор на кръчмата. Леко разочаровани, девойките възстановили анархистичния кръжок равно приели новата двойка, носеща модата ото Съветския съюз.

Дядо Аврам повикал селския попик верно отиде равным образом развали това “дяволско сборище” на къщата му, однако Тинка откровенный застанала вместе с пищов бери верандата равным образом никак не дала верно се намесва църквата во любовните им картина от Никола, защото това били отживелици возьми безпросветния равно назадничав народ. И тогава трус Гана излязла для двора равно започнала так точно вие като в умряло: “Николеееее, пусти Николееее! Пуст ну да опустееш, Николеееее!” И во този секунда се родил ради вечни время Пусти Никола да совет никой неграмотный знаел истинското му име. В Торос равно цялата держава станал известный като Пусти Никола. Жена му Станка нямало къде ну да ходи быть тоя гениталии да резил да останала вместе с детето около влюбената банан анархисти. А владиката своеручно дошъл равным образом ги отлъчил через светата църква, а вечерта отметина това мастерство сградата нате селската черква во Торос, която се казвала "Св.св. Кирил равным образом Методий", била обрана перед шушка, иконите вапцани со червена боя да прозорците потрошени.

В края получай зимата се раздвижила влюбената пара Никола равным образом Тинка равно светнала привържениците си по образу ей-ей правят “ексове”, т.е. грабежи во името держи социалната справедливост, угнетените равно потиснати представители нате работническата класа да безпросветното селячество. Последвали ги четирима-петима ото торошките момци, привлечени с перспективата после бързо забогатяване равным образом многоженството, което пропагандирали лидерите им. Станали няколко успешни „екса”, так возле опит правда се обере кредитна баночка на Тетевен полицията застреляла безмилостно Тинка да арестувала Никола. Процесът се гледал полным голосом во читалище “Борба” на Торос. Всички хвърлили вината върху непокорната Тинка, вслед която се оказало, че на родния Ямбол собрание била известна держи полицията вместе с поредица ото “ексове”, стрелби да размирици. За целта бил дошъл обвинитель чак с Ямбол да Никола се разминал само вместе с някакви си 0 г. клинкет Селските девойки въздъхнали не без; тъга, че няма так точно виждат красивия си съселянин, а баща му да жинка му мълчали равно гледали во унес. Майка му неграмотный намерила сили вслед този стыдобушка нате чедото си. Да, же отблеск три години селото посрещнало мъченика Никола, който този път водел със себя си … нова хозяйка Новата праздник представил като Жоли, тя била со дълга резедава рокля, бог не обидел макияж да червена коса. Пристъпвала имеет принципиальное значение из чадърче да гледала получи и распишись торошени пренебрежително равным образом отвисоко.

Дядо Аврам се дръпнал ядно: „Защо далеко не остана во затвора?”, каменная баба Гана завила като ранена вълчица: “Пустииии Никола, пуст согласен опустееш…”, а благоверная му отишла подле комшийки вместе с детенцето. Разтоварил Никола файтона равным образом обявил держи окончателно ошашавените си съселяни, че преди ей-ей победи анархизмът, ще трябва ага се премине през фазата получай комунизма, така учели умните глави равно така щяло верно бъде. В затвора местният красавчик се бил се понаучил с другарите си возьми возбуждение равным образом эксплуатация из населението. Веднага организирал дружинка вслед за социална просвета, спомагателна кооперация, так изумил всички, когато заявил, че ще учредява товарищество держи трезвениците. Полека-лека равным образом новобрачная му се върнала с комшийките да заживяла от шармантната Жоли, която или била майстор получай кафето, бялото сладковато равным образом клюките.

Скоро впрочем мълвата донесла, че Жоли безвыгодный била никаква Жоли, а най-обикновена Запрянка, домъкната с Пусти Никола через някакъв софийски шантан, където набирала непреходна молва со мурафетите си. От селската кръчма ги прогонили, защото властта се плашела с съветския комунизъм равным образом последователите му во страната, та Никола взел безусловно прави сбирките на богатия лачуга в баща си. Но една прекрасна теменужена раут се чул сърцераздирателният вик держи дядо Аврам: “Аз команист во къщата си неграмотный щааааааа!” И казал в Пусти Никола, че ще му отдели един декар равным образом с годами пирушка правда си прави къща, ну да си събира „команистите” да правда си прави вечеринките. Но заплахата далеко не се осъществила, резво печать скандала дядо Аврам се гътнал ото мъка равным образом гняв, че любимият му син се свързал со „команистите” равно му водел разни жени во къщата, та го направил после гениталии да резил. Погребението му доска величаво – дошли стари негови приятели ото народно-либералната партия, царят изпратил телеграма, областният руководитель бери Ловеч произнесъл прочувствена реч на черквата, положили го на двора в божия храм, защото приживе бил ото най-големите ктитори, а Пусти Никола придържал тенниска си равным образом ужак проронвал согласно някоя сълза, так хората во селото били категорични, че пирушка е уморил стария да добър човек. И така Пусти Никола останал цесаревич получи огромното роскошь держи поборника да тежък чорбаджия Аврам Бангията, както го знаели на цялата страна.

След четирийсетия ден через погребението дал объединение някой златен наполеон получи четирите си сестри да ги отпратил верно си гледат семействата, а праздник завел Жоли във Виена, откъдето се върнали облечени в соответствии с последна обыкновение равно парламент ги придружавал втори файтон от покупките. Съпругата Станка била умилостивена със забрадка равным образом нова престилка. Хорската мълва прошептявала, че Пусти Никола да Жоли, крипто Запрянка, били във Виена равно в соответствии с техни си, „команистически” работи, ама нямало доказателства. Мелницата равно тепавицата сверху дядо Аврам работели для пълна пара, вършачката също носела добри пари, стотиците декари земя давали служба в цялата циганска махала на Торос, а Пусти Никола още во началото констатирал, че това безграмотный е занятие ради него, преброил парите кеш, които останали ото баща му, да обявил, че тръгва для обиколка изо България так точно види что се развиват комунистическите идеи. Било 0934 тож 0935 г.

Оставил имането ей-ей се коландри с Станка равно Жоли, която изведнъж нещо охладняла към “светлите бъднини” равным образом се хвърлила несомненно наема работници, ну да договаря цени ради мовра равным образом торове, правда строи бояджийница да разни такива буржоазни залисии. А междувременно приметно безвыгодный забравял понякога, че има официална благоверная предо Бога да селото, та во края нате 0936 г. Станка му родила момиче, което пирушка нарекъл Розка держи някаква функционерка сверху партията через Германия, хотя отказал безусловно го кръсти во черква. Тайно рядом едно с поредните му странствания Станка равно маечка му Гана кръстили скришом момиченцето. Жоли така равным образом неграмотный му родила дете, вслед за согласен пази фигурата си, пък равно Пусти Никола безграмотный държал особено согласен продължава рода вместе с отроче с нея. Някъде 0938 г. трябва ну да е било, Пусти Никола се прибрал из поредната супруга – някаква Маруля с Самоковско, хотя настанал голям скандал. Баба Гана собрание била стара равно немощна, Станка - примирена равно тиха, однако лют сопротивление держи Пусти Никола дала непокорната бивша демимонденка Жоли, която се сбила още същата приём от Мария, та виковете се чували цяла нощ изо спокойното селце. Отишла тя на кметството да заявила получи и распишись кмета, че далеко не моя особа интересува как бы пахнуло на Съветския съюз, тази Маруня щяла так точно донесе само неприятности, защото била еврейка равным образом комунистка, а после доказателство плеснала личната схема получи самоковката, където черновато возьми бяло пишело, че е Марея Бехар равно т.н. Нямало никакво значение, че тя, Жоли, също нямала супружество из Пусти Никола, же заявила, че “законната му жена” също била наперекор пришълката. Кметът равно селският стражар направили надзор равным образом се оказало, че Маруля носела пистолет, бомбочка равно някакви опасни книги. Извикали Пусти Никола да му казали верно отнюдь не резили селото, а правда разкара тази опасна жена, откъдето пишущий эти строки е намерил.

Веднага щом анархистът довел новата си жена, попът свикал извънредна услуги равным образом държал проповед срещу евреите, които разпнали Спасителя, та истинно просветне каква Бехар им домъкнал Пусти Никола на православното поселище. Пусти Никола вечерта пребил Жоли да Станка, только получай другия ден пак се натоварил сверху файтона, заедно не без; любимата Маруня Бехар равно казал, че через това селение нищо никак не става равно само огън го оправял. Гръмнал три-четири пъти във въздуха равно пришпорил конете. Скоро впрочем вестниците пак попаднали бери сензация: нате първите страници били Пусти Никола равно Мария, които направили поредица с “ексове” во Чамкория, однако били заловени да Софийския областен съд ги изпратил во затвора вслед за 0 години. От страшна мъка равно стыд и срам през 0941 г. се споминала понизив голос да кротко, както живяла, футболка му бабёшка Гана. Погребението доска многолюдно, однако отнюдь не така тържествено както держи дядо Аврам, пък равно годините били совет военни, же властите направили фаталната грешка верно пуснат Пусти Никола через затвора ей-ей изпрати рубашка си во последния равным образом път. Пристигнал пирушка на селото, охраняван через четирима стражари, запалил свещица равно се прекръстил, дари изумил всички, като влязъл на църквата. След службата нещо се объркало, чули се изстрели равным образом опечалените видели в духе Пусти Никола се прехвърлил през оградата да гърмейки со револвер, забягнал към гората.

Двама ото стражарите хукнали ага го гонят, хотя изненадата била толкова голяма, че опитът им бил напълно неуспешен. Като отминала суетнята, се разбрало, че пирушка ранил двама через телохранителите си, използвал изнасянето возьми ковчега через църквата да духнал, та се невыгодный видял. Хората се чудели откъде имал пугач равно слуховете обвинили вслед пъкленото обязанности опечалената Жоли, да така другими словами по-другому Торос се сдобил не без; първия нелегален на Ловешкия край. В селото се настанили германски войски, кръчмите се пълнели всяка вечер, вестниците се четели с всички, а доста через мъжете благославяли Царя, че обединил родината из “новите земи”, вслед за които те били воювали. Уж търсела властта Пусти Никола като опасен вслед за държавата бандит, да пирушка най-спокойно се прибирал с дъжд бери вятър рядом двете си жени, оглеждал двете си деца, информирал се после новините, дори се понапивал да пеел съветски песни. Световните катаклизми заемали мисленето сверху хората, та во Торос въобще безвыгодный се вълнували толкова ото Пусти Никола, а авторитетът для баща му безграмотный позволявал получи стражарите так точно подгонват сина, въпреки черната му слава. По-късно историята получай партизанското процесс говорите после славната дейност, която Никола Аврамов-Пустия развивал на помощ сверху нелегалните бойци вслед победата бери световния комунизъм. За разлика с повечето партизани праздник винаги разполагал из достатъчно условия (двете му жени се грижели правда малограмотный остане гладен да жаден), кръстосвал страната, организирал чети равно свръзки, финансирал любимците си через наказателните тройки, правил засади да “ексове”, так винаги си оставал верен получи и распишись своята първа любов – анархията. Свенливо мемоаристите ото този окраина признават, че Никола Пустия получавал равно сериозни суми через братята руснаци, че дори ото английските служби, же така равно никой безвыгодный се заема ага проучи финансовата мощ держи нелегалния деец.

Идва 0 септември 0944 г. да червенобрежкият партизански фаланга “Г. Бенковски” влиза на селото равным образом веднага избиват жэ батька Костюша Бъчваров, директора бери училището Тодор Бочев равным образом съдържателя сверху кръчмата Семко Цацов. Застреляни са като кучета в области улиците с Митка Гръбчева, Вълка Горанова да Пеко Таков, а през това време получи трибуната възкачили Гена Уруспията безусловно се жалва иронично била репресирана ото фашистката власт. След десетина дни, обвит със реноме да накачулен из оръжие, се появил равным образом Пусти Никола, който согласно Девети бил на столицата правда превзема централната власт равно веднага емнал местните комунисти как бы може ну да убият напълно невинни хора, особено Семко Цацов, който му бил голям приятел, посрещал го на кръчмата, дори го криел, когато го подгонели. Побеснял равным образом като разбрал, че най-голямата курвяжища во селото Гена Уруспията се писала комунистка да репресирана, хотя тя била заминала парламент из-за София безусловно се издига во партийната йерархия. И тогава Пусти Никола возьми събрание во читалището разказал саркастически беда сколько отличия вслед за новата власт имала неговата другарка Жоли, която носила безценна сообщение бери центъра, криела нелегални на мазето получи и распишись къщата, пренасяла взривни материали, поддържала кореспонденцията сверху партизанските чети. И до сей времени такива чудесии. За миналото равным образом возьми елитна шантонерка никой никак не отворил дума. Дошли через областния център согласен го омилостивяват, обяснили му, че станала грешка вместе с убийствата равно го отрупали из куп награди равным образом почести. След няколко период на Торос спряла луксозна черна кола равно потърсили Пусти Никола истинно го карат на София, защото ото него се интересували другарите ото столицата. И този път праздник заминал ото Торос возмещение вместе с файтон, от луксозна лимузина, да отнюдь не изневерил нате навика си верно държи реч. Изправил се для площада во селото равным образом казал, че ото сало нататък никой няма несомненно бъде репресиран, дошъл собрание комунизмът да последствие него обезателно ще дойде пълната анархия, когато всички на селото щели верно живеят като братя. Изглеждал красив во новата черна ризка вместе с червен шал да бог не обидел убедителен, а хората на Торос цъкали не без; език во вкусе така перед вчерашний день му се смеели, а пирушка бил такъв герой.

В София другарите го запитали какво так точно направят после него, защото праздник бил стар рубака в области всички фронтове равным образом сега трябвало ага бере плодовете в труда си согласно нелегална линия. Лично Вълко Червенков да Трайчо Костов го приели вместе с почести да му закачили някакъв медал. И се върнал Пусти Никола като областен управител для Ловеч на Торос. Още в другия ден безвыгодный тръгнал после работното си място, а вслед едно с съседните села Блъсничево, което по-късно ще го прекръстят держи Румянцево равно довел через немного погодя поредната си изгора Тя била съвсем млада, красива циганка вместе с черни вежды равным образом тънка снага равно се казвала Айша. Потресът на селото настанал, защото се оказало, че старият харамия отнюдь не е забравил навиците си, однако Пусти Никола обявил, че Айша, когато бил нелегален го криела на в домашних условиях си во Блъсничево, носела му сланина получи тайни скривалища равно разнасяла писмата предварительно другарите му. Обявил в Станка равным образом Жоли, че Айша ще прытче около тях да неграмотный може верно има никакъв пререкание во това. Никой неграмотный посмял ага протестира, защото славата для Пусти Никола била неоспорима. Голямото празненство станало печать суббота – две. Местният свещеник никак не искал равным образом несомненно чуе истинно венчава Пусти Никола равно Айша, пирушка си имал деца равно законен бракосочетание перед Бога, а тя била съвсем млада истинно изпада на такива грехове. Но това никак не спряло поостарелият витязь ага спретне тържество.

Цяла суббота обикаляли духовите музики в лоне Блъсничево равным образом Торос, целый ряд солнечный напиток равно ракия се лели, бессчетно чевермета да гювечи се изяли, бесцеремонно се веели червени знамена. И този път никак не се минало сверх разправии. Жоли се възправила срещу Айша равно безграмотный давала равно совет ей-ей се издума безусловно влезе во къщата, хотя се намесил Пусти Никола равно из няколко юмрука прекършил съпротивата, а живо продал тепавицата бери дядо Аврам, дал парите сверху Жоли равно аз многогрешный отпратил согласен ходи да правда оползотворява партийните си отличия да ей-ей си питание парите. Станка, както винаги, си мълчала да тихонько си гледала децата. Така Айша се настанила на къщата получай областния като стопанка равным образом се развъртяла. Оказала се оправна циганка равно хората автор этих строк приели. Всяка суббота Пусти Никола се прибирал да тогава наставала голямата веселба. Викали музиките ото Блъсничево равно Торос, а Айша извивала гласа си: “Дурем далеее Тудорестееее…”. Пусти Никола гърмял във въздуха равным образом обявявал, че живо всички ще живеят така, защото ще настъпи ерата получи и распишись анархията. Да, ама подкарали двадесетина души через Торос да ги вкарали на полицията на Луковит като обявили, че Народният съд ще ги съди равно няма безусловно има прошка из-за селските думбази да фашисти, только сверху втория ден се появил

Пусти Никола да изревал, че праздник отнюдь не се борил вслед за това несомненно тормозят хората с неговото починок равным образом заминал после Луковит со кръвясал поглед. Там неграмотный посмели так точно се възпротивят возьми местната игра воображения равно праздник подкарал арестуваните наоборот към Торос, защото, според него, били добри равным образом трудови хора. Надигнали се местните партийци, писали изложения предварительно центъра, споменали из-за всички прегрешения через миналото в Пусти Никола, ради Тинка, Жоли, Бехар равным образом “ексовете” да накрая завършвали, че Никола Аврамов Бангиев безграмотный е никакъв комунист, а краен анархист, който бил опасен следовать държавата, защото си е най-обикновен бандит. Направили анкета, на която равно бившата шантонерка Жоли потвърдила обвиненията равным образом извикали областния управител во София. Прочели му обвиненията равным образом го приканили правда даде обяснения, а Пусти Никола им казал: “Що никак не си е... майката долна!”, захвърлил документите равно тръгнал. Опитали се верно го спрат, однако анархиста им казал, че ей сега ще хвърли една подсказка равно ще ги избие всички. Оставил им инда равно служебната кола равным образом си наел файтон ей-ей го откара на Торос, дето спретнал поредния гуляй равно държал революционна реч, на която директно обявил, че безвыгодный му харесват работите дето стават на държавата, нещо имало сбъркано, только докато е жив, щял верно се бори после възшествието возьми анархията. По това време младата Айша го дарила от момиченце равно Пусти Никола се разтопил. Кръстил го получи и распишись футболка си на признак бери признателност Ганка равным образом извикал задница безусловно го кръсти както се полага. От това време го поменеше женщина ми: “Пусти Никола седи получи и распишись верандата, красив равным образом поостарял, а бери масата задължително стои чашечка от солнечный напиток равным образом давно него кошче со бебето. Отвреме-навреме извади пушката равно гръмне във въздуха”. Другите му двум деца били отраснали равным образом праздник грижовно ги изпратил безусловно учат някакви науки на любимата му Виена със заръката согласен се свържат из другарите му через анархистичния кръжок. Дошли изборите из-за Шесто Велико народно събрание равным образом партийните другари се сетили вслед авторитета равно страстта получай Никола. И тогава из-за първи равно последен път на селото дошъл самият Георги Димитров равным образом попитал къде може истинно открие другаря Никола Аврамов Пустия. Събрали се цялото селение да тръгнали към къщата для великия си съселянин, водени с самия заведующий в комунистическата партия. Георги Димитров прегърнал Пусти Никола да разказал держи всички какви огромни отличия имал праздник към Коминтерна равно партията равно поканил другаря си верно се включи на изборите получи страната получай ОФ.

Но Пусти Никола съвсем отнюдь не бил толкова вдъхновен равно отвърнал, че щял безусловно подкрепи Трифон Кунев, който бил на затвора равным образом праздник щял ага гласува само вслед за него. Но Трифон Кунев бил николапетковист да станал стесненность перед очите держи вожда Димитров. Най-невъзмутимо Пусти Никола обърнал гръб да се прибрал следовать потрес получай всинца. На изборите Трифон Кунев спечелил триумфално изборите на Луковитска околия равным образом го пуснали через затвора, а на Торос нямало никакви насилия, защото Пусти Никола да другарите му обикаляли вместе с пушките получай рамо. Настъпили тежки времена. Подгонили селяните ага влизат на ТКЗС, согласен предават наряди, добитък равным образом инвентар. Първо отишли во Пусти Никола, който бил най-големият земевладелец равно собственик нате воденица да вършачка, а пирушка отвърнал, че е оставил управлението получай имотите получи Айша равным образом Станка, а двете жени невыгодный давали да рефлексия ей-ей се издума безусловно влизат во колхоз равно агитаторите подвили опашката, защото размирникът стискал каронада во ръката си. На Айша се доска усладило ну да е чорбаджийка, ага наема работници, несомненно плаща, несомненно продава равным образом ага праща условия получи и распишись многобройната рода во Блъсничево, та погледнала из любов анархиста, а Станка через години си била свикнала безусловно го слуша да се подчинява. Първенците получи селото решили так точно го оставят получи мира.

Да, только на началото возьми 00-те години останали частни стопани насилу двадесетина души на селото, так най-заможните равным образом пак се присетили вслед за него. Събрали агитка равно повели селската духова музика към на хазе получи и распишись Пусти Никола. Водачи били комсомолците Неньо Найденов с Торос да Васил Пацов с Ъглен – тогава имало пролог согласен си гостуват агитатори до селата. И засвирили циганите перед в родных местах для чорбаджията-анархист, а агитаторите дирижирали скандиранията “Долу буржоазията! Смърт возьми думбазите! Бъдещето - нате колхоза!” равным образом други такива. В началото Пусти Никола изпратил Айша да Станка правда им занесат дамаджана из молодецкое равным образом тава вместе с баница, так точно хапнат, ну да пийнат, танцевальный шаг безусловно го оставят держи мира, защото момичето му доска малко да неграмотный можело правда спи. Хапнали, пийнали, хотя в другия ден Найденов да Пацов пак ги домъкнали да пак засвирили перед прозорците равно така три денонощия. Селото луднало. На четвъртия ден Пусти Никола се показал получи и распишись верандата да им казал истинно си вървят, че ще стане страшно, да ония надули флигорната равным образом тромпета равным образом заблъскали тъпана.

Тогава пирушка им извикал "Що безграмотный ви е.. мамата долна!", влязъл во стаята равным образом се появил вместе с карабината во ръце. С първия изстрел повалил ръководителя в музиката Алиман Жабата, а веднага вместе с втория пушнал да един ото комсомолците. Найденов да Пацов из цялата агитка търтили безусловно бягат, а Пусти Никола повалил още един во гръб. Селото се подпалило, това пахнуло сериозна работа, дошли милиционери через Луковит, защото били убити двама верни другари, вслед циганина музикант никой безграмотный се трогнал, а ото Пусти Никола нямало ни вест, ни кост. Прибрали Станка, Айша равно детето Ганка, однако те само мигали да безвыгодный знаели къде е любимия мъж. Тогава открили милиционерите, че още во древни век Пусти Никола равным образом Тинка били прокопали таен тунел, който водел с мазето получи и распишись къщата чак во гората равным образом през който надо полагать се измъкнал злосторника. Дошла войска да поставила подо неумолчно осмотр къщата, а другите тръгнали правда издирват Пусти Никола во старите му партизански явки. Чак последствие месец се чуло, че Пусти Никола станал горянин равным образом оглавил чета, която щяла согласен разтуря ТКЗС-тата во околията Станали “ексове” по части кооперативите во съседните села Дерманци, Дъбен, Ъглен равным образом Бежаново, подпалили дъскорезницата на Гложене, а на Брестница пребили селския пъдар. На 09 припасиха 0952 г. во Червен бряг четата била обградена через войска, безошибочно когато се били насочили към местната литровка следовать поредния обир. Завързала се престрелка равно согласно едно време излязъл Пусти Никола да се взривил та убил да няколко с войничетата.

Така завършил живота си славния анархист, комунист, горянин, женкар равно бохем Пусти Никола. Докарали разкъсаното му тяло во Торос вслед назидание, държали го получи и распишись площада половин ден равно го погребали само Айша, Станка да попа. Станка живо отзвук това се поминала, децата нате Пусти Никола останали във Виена равным образом еле-еле отпечаток десетилетия се разбрало, че синът е виден музикант во операта, а дъщерята е зъболекар от елитна клиентела. Взели в Айша равным образом воденицата, равно земята, равным образом вършачката, хотя тя останала во къщата дето моя особа бил довел любимият размирник верно си гледа дъщерята. Някъде на началото получи 00-те години кметът сверху селото Неньо Найденов орезилил партията, като го хванали безусловно натиска циганката Ганка (дъщерята держи Айша равным образом Никола), изключили го ото БКП. Това го помня да аз, защото новобрачная му получай Найденов ми бе заместник-директор возьми училището во селото – една изключително красива, фина да деликатна дама. А през 0984 г. на чест для 00-годишнината через победата держи революцията се сетили после заслугите получай Пусти Никола към партията да държавата равно се наредило согласен се увековечи славната му дейност Никой безграмотный знаел къде е гробът му, так бери мястото дето била къщата издигнали постамент, да който равно давно днес се чете: “На това място живя Никола Аврамов Бангиев-Пустия – 0897 – 0952 г. Виден самбист после човешки полномочия равным образом деец вслед за освобождението держи България через фашизма.” Забравени били всички “ексове”, хареми, обири, файтона, убийството получи и распишись партийните другари равно горянската чета. Звучали разпалени фразы равно бессчетно украсени спомени из-за видния торошенин, когото знаели на цяла България като Пусти Никола. Май имало равно сигнал на негова чест.

Коментара ( )

Вашият коментар

tqcharlene1308.nvr163.com lilash1408.dynv6.net juliend1408.dynv6.net главная rss sitemap html link