Регистрация

ВходЗабравена парола

Смяна в парола

Напишете дума/думи из-за търсене

Чорбаджийски син става петролейщик равным образом комунист да се прочува: След 0.09.1944 г. назначили Никола Бангиев-Пустия вслед за управител бери Ловешка област, однако загива като горянин. През 00-те БКП му издига паметник

Животът на с. Торос, Луковитско, во началото получи XX битый час си е текъл пасторално равным образом тихо, патриархатът налагал своите неумолими норми, а хората се опиянявали через мечти вслед за бързи печалби равно через новите мировозренчески навеи, идващи через Европа, която тогава била по-достъпна, отколкото сега. Новите обществени идеи били загадъчни, живи, неразбираеми, только числа романтични. Такъв бил животът тогаз, же понякога се появявала някоя цветна птица, нарушавала рустикалната покой равно се говорело после нея десетилетия отпечаток появата и. Приказки се разказвали ради нея, украсявали се историите, доизкусурявали се събитията да така си оставал селския споменник чепат равно релефен. Като дете обожавах ну да изчезна нейде с България, а контролът получи трус равно дядо бе силно занижен, защото бях любимият внук. Майка бе далеч да невыгодный бе на състояние ага възпира неудържимия ми устрем към приключения. Често довеждах някое гадже - ей-ей се похваля сверху приятели, бабец да дядо. Те цъкаха от език, мълчаливо приемаха новите месяцы равным образом гостенки, а още като ме зърнеше, че се прибирам, бабёнка всегда едно да също повтаряше:

“Ей го на, нашият Пусти Никола се прибира…”, а като се запътя в соответствии с нов равно непознат път, обръщаше плочата леко: „Айдеее, Пусти Никола тръгна"…” Веднъж далеко не издържах равно автор этих строк попитах като какъв е този Пусти Никола, сверху който ме уподобява, близ това бях чувал словосъчетанието равным образом ото други хора на селото. И историята се оказа приказна, зашеметяваща равно бог не обидел реална. Записах част через разказа, а позднее го допълвах вместе с други спомени ото селото вслед размирната персона. Ето я: Пусти Никола си бил съвсем истински младеж через с. Торос да носел благородното име Никола Аврамов Бангиев. Баща му, дядо Аврам, бил с най-богатите хора на околията, поборник, уважаван чорбаджия не без; тежък характер. Мечтата му била ага има момче, а му се заредили однако момичета, четири бери брой.

Едва получи и распишись достопочтена възраст наложница му, жена Гана, го ощастливила вместе с дете ото мъжки пол, което трябвало верно продължи славната фамилия. Било на самия граница бери XIX эра равным образом новороденото Никола доска почитано като младенец, орисан после важни дела. Изкласил началните выделения на родното село, а вслед прогимназията баща му отброил златни пендари равным образом го проводил верно учи во София, като настойщик му станал стамболовистки другар получай стария Аврам через бурните години бери Освобождението. Не се жалели маза вслед за образованието получи петото отроче во семейството. Сестрите му били спозаранок омъжени да не без; дебела зестра проводени во други краища держи китната ни родина, а дядо Аврам да жена Гана заживели во мечти вслед за бляскавото бъдеще держи единственото си момче. Някъде во края сверху Първата световна столкновение Никола се появил во Торос вместе с файтон, черна полиставрион равно червено шалче.

Същата вечеринка во селската кръчма обявил, че бъдещето для човечеството е на … анархията Бил ходил изо Европа, бездна учил, бессчетно видял, со различни умни равно просветени хора се срещнал да нямало никакво съмнение, че всеобщото преуспеяние доска во идеите возьми Бакунин равным образом Кропоткин. Хората клатели глави равным образом се маели като во вкусе така се изучил Никола. А праздник бил равным образом рядък красавец. Баба си го спомняше: “Един висок, вместе с черна като крамбе лидо равно сини очи, не без; транспортир брадичка да винаги от черна покров равным образом червено шалче. Красавец, голям красавец!” Повъртял се Никола во селото, только идеите му безграмотный хванали дикиш освен сред младите девойки равно двама-трима кръчмарски другари. Никой неграмотный се сетил безусловно го волокно къде е учил, какво е завършил, що е правил толкова години далече ото родния дом, хоть куда било, че всяка пир на кръчмата имало здрава разпивка равным образом тиради после световната анархия. Станало да чудо. В една тиха равно красива торошка сумерки някой разбил да обрал касата сверху потребителската кооперация, а хората се почудили в духе може несомненно се намери човек верно посегне получи общото равным образом хвърлили вината върху местните цигани. Никола нямал никакво проект несомненно се задомява равным образом подхваща тежкия чорбаджилък для бащата. Един светъл ден повикал файтон да от развято червено шалче обявил, че заминава из-за София, дето го чакали другарите му несомненно възцарят анархията И дядо Аврам развързал кесията, а тя била доста дълбока. В София Никола се свързал со кръговете поблизости Гео Милев, финансирал печатницата получи земляка си Ламар равным образом станал безспорен знаток на онези среди. Злите езици говорели, че се занимавал със снабдяване со оръжие возьми буната през 0923 г., же полицията му влязла во дирите да оттиск взривяването держи църквата „Св. Неделя” през 0925 г. го прибрали, только парите держи бащата отървали отечественный Никола равно праздник пристигнал тържествено во Торос, обвит със славата получай смелый ото съпротивата.

Пак речи на кръчмата не без; черна одеяние равно червено шалче, да дядо Аврам бил категоричен, че знак толкова отсъствия му доска време ей-ей се жени, равным образом быстро свършили равно тази работа. С бабёшка Гана му довели една красива, кротка равным образом со дебела зестра супружница нейде ото Дъбниците. Казвала се Станка равным образом била тиха равным образом послушна. Направили сватба като есенния панаир во селото. Една неделя духовата музика кръстосвала посередь Торос равно Дъбниците, леело се солнечный напиток без участия мярка равно димели огнищата. Благоденствието се изсипало върху Станка равным образом Никола – свързвали се банан богати, тежки рода, да нашият героиня далеко не бил нещо бог не обидел держи кеф, освен когато вземал чифтето ага изгърми няколко фишека. Не държал дори реч, което се приело смутително, хотя виното накарало всички ага забравят пропуска в младоженеца.

Повъртял се во селото Никола со булката седмица-две, ораторствал няколко пъти на кръчмата получай Семко Цацов, направил девическа група с домашние последователки равно накрая пак повикал файтона. Обяснил бери дядо Аврам, че заминава во Румъния, където щял несомненно развърти някаква търговия равным образом так точно се върне отблеск два-три месеца из голяма печалба да цялото дом щяло несомненно си прытче живота, верно седи нате сянка равно несомненно си гледа домочадието. Бащата для младоженеца пак се бръкнал издълбоко. Станка го изпратила со влажен поглед, а красавецът шибнал конете ядно. Минали отнюдь не три месеца, а цяла година. Станка родила момче, Аврам, а бащата го нямало никакъв, а попът писал держи владиката на правах ей-ей кръсти детето, като го няма бащата, а получил разрешение, защото дядото бил толкова уважаван човек на околията, в духе иначе… Но някъде април-май през 0927 г. във вестовой „Мир” се появила статия получай двум страници, която разказвала из-за страховитата бригада ото анархисти бери Васил Героя, действала на Ловешко равно Троянско.

Как опитали несомненно оберат Земеделска отмель на Троян, били обкръжени, Героя се самоубил, однако най-верните му помощници Никола Аврамов да Дочо Узунов “като лъвове” се измъкнали. На една через снимките ни гледал нашият човек со ризата равным образом шалчето. Вестникът станал сензация на северняшкото село, дядо Аврам престанал согласен ходи на кръчмата, а хората си припомнили вслед обира получай потребителската кооперация. Анархистичната дружинка дала девишник да носели портрета получи и распишись Никола нате реверите си. Най-неочаквано през зимата получи 0928 г. изведнъж се появил Никола, же из другарка равным образом съмишленичка. Тя се казвала Тинка да била нейде с Ямбол, където анархизмът бил отдавна победил, късо подстригана, со кусок да пистолетишко для кръста. Още същата вечор на кръчмата имало речи равным образом стрелба на тавана во чест держи скорошната триумф бери световната анархия, же потресът настанал, когато Никола тържествено обявил, че Тинка ще оживленнее возле него, тъй като така правели во Съветския съюз равным образом нямало такива неща като супружество равно други буржоазни глупости. Завел мы пирушка подле Станка, дядо Аврам равным образом женщина Гана, а дальше го чакало парламент отрасналото му детенце. На другия ден се чували риданията возьми Станка равно пъшкането получай бабец Гана, а Никола равно Тинка се разхождали тържествено равным образом дръпнали нова подговор во кръчмата. Леко разочаровани, девойките възстановили анархистичния кръжок да приели новата двойка, носеща модата через Съветския съюз.

Дядо Аврам повикал селския священнослужитель несомненно отиде равным образом развали това “дяволско сборище” во къщата му, так Тинка откровенный застанала не без; пищов нате верандата равно безграмотный дала несомненно се намесва църквата на любовните им условия из Никола, защото това били отживелици нате безпросветния равным образом назадничав народ. И тогава каменная баба Гана излязла бери двора равно започнала истинно вие като для умряло: “Николеееее, пусти Николееее! Пуст согласен опустееш, Николеееее!” И на този час се родил ради вечни Эпоха Екатерины Пусти Никола равно совет никой неграмотный знаел истинското му име. В Торос равно цялата сторона станал известный като Пусти Никола. Жена му Станка нямало къде верно ходи близ тоя стыдоба да резил равным образом останала не без; детето присутствие влюбената гусь анархисти. А владиката собственной персоной дошъл да ги отлъчил через светата църква, а вечерта отметина това работа сградата держи селската черква во Торос, която се казвала "Св.св. Кирил равно Методий", била обрана до самого шушка, иконите вапцани из червена боя да прозорците потрошени.

В края в зимата се раздвижила влюбената неудовлетворительно Никола да Тинка равно светнала привържениците си равно как ну да правят “ексове”, т.е. грабежи на името получи социалната справедливост, угнетените равно потиснати представители возьми работническата класа равно безпросветното селячество. Последвали ги четирима-петима ото торошките момци, привлечени с перспективата после бързо забогатяване равным образом многоженството, което пропагандирали лидерите им. Станали няколко успешни „екса”, только присутствие опит несомненно се обере кредитна баночка во Тетевен полицията застреляла безмилостно Тинка да арестувала Никола. Процесът се гледал при всем народе на читалище “Борба” на Торос. Всички хвърлили вината върху непокорната Тинка, следовать която се оказало, че на родния Ямбол парламент била известна бери полицията со поредица через “ексове”, стрелби да размирици. За целта бил дошъл обвинитель чак с Ямбол равно Никола се разминал само вместе с някакви си 0 г. обтюратор Селските девойки въздъхнали от тъга, че няма ей-ей виждат красивия си съселянин, а баща му равно новобрачная му мълчали равным образом гледали во унес. Майка му безграмотный намерила сили вслед този бесчестье получай чедото си. Да, только отголосок три години селото посрещнало мъченика Никола, който този път водел със себя си … нова баба Новата праздник представил като Жоли, тя била от дълга резедава рокля, счета макияж равным образом червена коса. Пристъпвала имеет принципиальное значение со чадърче да гледала возьми торошени пренебрежително да отвисоко.

Дядо Аврам се дръпнал ядно: „Защо безвыгодный остана во затвора?”, жена Гана завила като ранена вълчица: “Пустииии Никола, пуст ага опустееш…”, а баба му отишла около комшийки со детенцето. Разтоварил Никола файтона равно обявил для окончателно ошашавените си съселяни, че преди правда победи анархизмът, ще трябва верно се премине през фазата бери комунизма, така учели умните глави равно така щяло ну да бъде. В затвора местният купидон се бил се понаучил ото другарите си получи и распишись подговор равно усилие от населението. Веднага организирал дружинка из-за социална просвета, спомагателна кооперация, только изумил всички, когато заявил, че ще учредява единство бери трезвениците. Полека-лека да хозяйка му се върнала с комшийките равно заживяла со шармантната Жоли, която не то била майстор получай кафето, бялото приторно равным образом клюките.

Скоро впрочем мълвата донесла, че Жоли безвыгодный била никаква Жоли, а най-обикновена Запрянка, домъкната с Пусти Никола ото някакъв софийски шантан, където набирала непреходна молва из мурафетите си. От селската кръчма ги прогонили, защото властта се плашела через съветския комунизъм равным образом последователите му на страната, та Никола взел несомненно прави сбирките на богатия жилище возьми баща си. Но една прекрасна теменужена встреча се чул сърцераздирателният вик получай дядо Аврам: “Аз команист на къщата си неграмотный щааааааа!” И казал держи Пусти Никола, че ще му отдели един декар равно в дальнейшем пирушка верно си прави къща, ага си събира „команистите” равным образом истинно си прави вечеринките. Но заплахата малограмотный се осъществила, поспешно отпечаток скандала дядо Аврам се гътнал с мъка равным образом гняв, че любимият му син се свързал со „команистите” равным образом му водел разни жени во къщата, та го направил ради срамота да резил. Погребението му пахнуло гигантски – дошли стари негови приятели с народно-либералната партия, царят изпратил телеграма, областният патрон сверху Ловеч произнесъл прочувствена реч на черквата, положили го во двора получай божия храм, защото приживе бил с най-големите ктитори, а Пусти Никола придържал тенниска си равным образом стрела-змея проронвал в соответствии с някоя сълза, однако хората на селото били категорични, че праздник е уморил стария равно добър човек. И така Пусти Никола останал сын получи огромното обеспеченность бери поборника да тежък чорбаджия Аврам Бангията, както го знаели на цялата страна.

След четирийсетия ден с погребението дал согласно някой златен наполеон получи четирите си сестри равным образом ги отпратил ей-ей си гледат семействата, а праздник завел Жоли във Виена, откъдето се върнали облечени согласно последна поветрие равным образом собрание ги придружавал втори файтон от покупките. Съпругата Станка била умилостивена със забрадка равно нова престилка. Хорската мълва прошептявала, че Пусти Никола равно Жоли, крипто Запрянка, били във Виена равным образом за техни си, „команистически” работи, ама нямало доказателства. Мелницата да тепавицата бери дядо Аврам работели получи и распишись пълна пара, вършачката също носела добри пари, стотиците декари земя давали произведение получи цялата циганска махала во Торос, а Пусти Никола още во началото констатирал, че това отнюдь не е разработка вслед него, преброил парите кеш, които останали через баща му, равным образом обявил, че тръгва держи обиколка изо България ага види равно как се развиват комунистическите идеи. Било 0934 alias 0935 г.

Оставил имането истинно се коландри ото Станка да Жоли, която изведнъж нещо охладняла към “светлите бъднини” равным образом се хвърлила ага наема работници, ну да договаря цени вслед за суперэлита равным образом торове, так точно строи бояджийница равно разни такива буржоазни залисии. А междувременно откровенно неграмотный забравял понякога, че има официална женка перед Бога да селото, та во края получи 0936 г. Станка му родила момиче, което пирушка нарекъл Розка получи и распишись някаква функционерка держи партията с Германия, а отказал истинно го кръсти на черква. Тайно близ едно ото поредните му странствания Станка да рубашка му Гана кръстили скришом момиченцето. Жоли така равно малограмотный му родила дете, вслед верно пази фигурата си, пък равно Пусти Никола никак не държал особено верно продължава рода из отроче ото нея. Някъде 0938 г. трябва ага е било, Пусти Никола се прибрал от поредната хозяйка – някаква отвергающая ото Самоковско, да настанал голям скандал. Баба Гана собрание била стара да немощна, Станка - примирена равным образом тиха, только лют афронт нате Пусти Никола дала непокорната бивша кокотка Жоли, която се сбила още същата вечерок от Мария, та виковете се чували цяла нощ изо спокойното селце. Отишла тя во кметството равным образом заявила бери кмета, че безграмотный ваш покорный слуга интересува равно как доска на Съветския съюз, тази Мара щяла так точно донесе само неприятности, защото била еврейка равным образом комунистка, а вслед доказателство плеснала личната локальная карта получи и распишись самоковката, където черным-черно сверху бяло пишело, че е Маруня Бехар да т.н. Нямало никакво значение, че тя, Жоли, също нямала свадьба вместе с Пусти Никола, только заявила, че “законната му жена” също била в сравнении от чем пришълката. Кметът да селският стражар направили осмотр равно се оказало, че отвергающая носела пистолет, подсказка равно някакви опасни книги. Извикали Пусти Никола да му казали ну да далеко не резили селото, а истинно разкара тази опасна жена, откъдето ваш покорный слуга е намерил.

Веднага щом анархистът довел новата си жена, попът свикал извънредна услуги равно държал проповед срещу евреите, които разпнали Спасителя, та согласен просветне каква Бехар им домъкнал Пусти Никола на православното поселище. Пусти Никола вечерта пребил Жоли да Станка, а держи другия ден пак се натоварил держи файтона, заедно из любимата Марея Бехар равным образом казал, че ото това селение нищо отнюдь не става равно само огън го оправял. Гръмнал три-четири пъти във въздуха да пришпорил конете. Скоро впрочем вестниците пак попаднали нате сензация: получи и распишись първите страници били Пусти Никола да Мария, които направили поредица через “ексове” на Чамкория, так били заловени равно Софийския областен съд ги изпратил во затвора из-за 0 години. От страшна мъка равно сором през 0941 г. се споминала бесшумно да кротко, както живяла, тельняшка му трус Гана. Погребението доска многолюдно, же малограмотный така тържествено както бери дядо Аврам, пък равным образом годините били совет военни, хотя властите направили фаталната грешка ей-ей пуснат Пусти Никола ото затвора истинно изпрати рубашка си на последния равным образом път. Пристигнал пирушка на селото, охраняван через четирима стражари, запалил свещица равным образом се прекръстил, дари изумил всички, като влязъл во църквата. След службата нещо се объркало, чули се изстрели равно опечалените видели как бы Пусти Никола се прехвърлил през оградата да гърмейки со револвер, забягнал към гората.

Двама через стражарите хукнали истинно го гонят, однако изненадата била толкова голяма, че опитът им бил напълно неуспешен. Като отминала суетнята, се разбрало, че пирушка ранил двама с телохранителите си, използвал изнасянето сверху ковчега через църквата равно духнал, та се далеко не видял. Хората се чудели откъде имал пулялка да слуховете обвинили вслед пъкленото рукоделие опечалената Жоли, хотя така сиречь иным способом Торос се сдобил от първия нелегален во Ловешкия край. В селото се настанили германски войски, кръчмите се пълнели всяка вечер, вестниците се четели через всички, а доста ото мъжете благославяли Царя, че обединил родината вместе с “новите земи”, вслед които те били воювали. Уж търсела властта Пусти Никола като опасен вслед държавата бандит, а праздник най-спокойно се прибирал ото дъжд сверху вятър возле двете си жени, оглеждал двете си деца, информирал се вслед новините, дори се понапивал равным образом пеел съветски песни. Световните катаклизми заемали мисленето получи хората, та во Торос въобще никак не се вълнували толкова через Пусти Никола, а авторитетът возьми баща му малограмотный позволявал для стражарите так точно подгонват сина, въпреки черната му слава. По-късно историята бери партизанското процесс выкладывай вслед славната дейност, която Никола Аврамов-Пустия развивал во помощ нате нелегалните бойци после победата в световния комунизъм. За разлика ото повечето партизани праздник винаги разполагал не без; достатъчно условия (двете му жени се грижели правда безграмотный остане гладен равно жаден), кръстосвал страната, организирал чети равно свръзки, финансирал любимците си через наказателните тройки, правил засади да “ексове”, только винаги си оставал верен нате своята първа любов – анархията. Свенливо мемоаристите ото този грань признават, че Никола Пустия получавал да сериозни суми с братята руснаци, че дори ото английските служби, а така равным образом никой безграмотный се заема безусловно проучи финансовата мощ держи нелегалния деец.

Идва 0 септември 0944 г. равным образом червенобрежкият партизански летучка “Г. Бенковски” влиза на селото да веднага избиват сидальница родоначальник Коста Бъчваров, директора бери училището Тодор Бочев равно съдържателя получай кръчмата Семко Цацов. Застреляни са като кучета объединение улиците с Митка Гръбчева, Вълка Горанова равным образом Пеко Таков, а през това време нате трибуната възкачили Гена Уруспията ей-ей се жалва ехидно била репресирана ото фашистката власт. След десетина дни, обвит със молва равно накачулен со оръжие, се появил равным образом Пусти Никола, който согласно Девети бил на столицата ей-ей превзема централната власт да веднага емнал местните комунисти как бы може ну да убият напълно невинни хора, особено Семко Цацов, който му бил голям приятел, посрещал го на кръчмата, дори го криел, когато го подгонели. Побеснял равно като разбрал, че най-голямата лярва во селото Гена Уруспията се писала комунистка равно репресирана, же тя била заминала парламент следовать София ага се издига во партийната йерархия. И тогава Пусти Никола для събрание на читалището разказал иронично бездна отличия следовать новата власт имала неговата другарка Жоли, която носила безценна сообщение бери центъра, криела нелегални на мазето держи къщата, пренасяла взривни материали, поддържала кореспонденцията сверху партизанските чети. И всегда такива чудесии. За миналото равным образом держи елитна шантонерка никой неграмотный отворил дума. Дошли ото областния център несомненно го омилостивяват, обяснили му, че станала грешка вместе с убийствата равным образом го отрупали не без; куп награди равным образом почести. След няколко отрезок времени во Торос спряла луксозна черна кола равно потърсили Пусти Никола несомненно го карат на София, защото ото него се интересували другарите через столицата. И този път пирушка заминал через Торос награду от файтон, не без; луксозна лимузина, однако отнюдь не изневерил получи навика си истинно държи реч. Изправил се в площада во селото равно казал, че ото жир нататък никой няма безусловно бъде репресиран, дошъл совет комунизмът равно отпечаток него обезателно ще дойде пълната анархия, когато всички на селото щели верно живеят като братя. Изглеждал красив во новата черна одежды из червен шал равно бог не обидел убедителен, а хората на Торос цъкали из език равно как така перед быль му се смеели, а пирушка бил такъв герой.

В София другарите го запитали какво несомненно направят вслед него, защото праздник бил стар рядовой по мнению всички фронтове да сега трябвало так точно бере плодовете в труда си объединение нелегална линия. Лично Вълко Червенков равно Трайчо Костов го приели не без; почести да му закачили някакъв медал. И се върнал Пусти Никола като областен управител для Ловеч во Торос. Още держи другия ден безграмотный тръгнал ради работното си място, а из-за едно с съседните села Блъсничево, което по-късно ще го прекръстят сверху Румянцево равным образом довел через вслед за тем поредната си изгора Тя била съвсем млада, красива циганка от черни зеницы да тънка снага равным образом се казвала Айша. Потресът на селото настанал, защото се оказало, че старият харамия безграмотный е забравил навиците си, а Пусти Никола обявил, че Айша, когато бил нелегален го криела во под своей смоковницей си во Блъсничево, носела му сланина получай тайни скривалища равно разнасяла писмата предварительно другарите му. Обявил получи и распишись Станка равным образом Жоли, че Айша ще прытче присутствие тях да неграмотный може верно има никакъв диспут на това. Никой далеко не посмял ну да протестира, защото славата получи Пусти Никола била неоспорима. Голямото празненство станало печать суббота – две. Местният свещеник никак не искал равно правда чуе ну да венчава Пусти Никола равным образом Айша, праздник си имал деца да законен женитьба накануне Бога, а тя била съвсем млада истинно изпада во такива грехове. Но това малограмотный спряло поостарелият богатырь истинно спретне тържество.

Цяла суббота обикаляли духовите музики в кругу Блъсничево да Торос, бессчётно солнцедар равным образом ракия се лели, несть чевермета равным образом гювечи се изяли, раздольно се веели червени знамена. И този път безграмотный се минало помимо разправии. Жоли се възправила срещу Айша равно безвыгодный давала да помышление согласен се издума так точно влезе во къщата, так се намесил Пусти Никола равным образом вместе с няколко юмрука прекършил съпротивата, а лихо продал тепавицата возьми дядо Аврам, дал парите бери Жоли да автор отпратил истинно ходи да истинно оползотворява партийните си отличия равным образом безусловно си содержание парите. Станка, както винаги, си мълчала равным образом неслышно си гледала децата. Така Айша се настанила во къщата сверху областния като стопанка равно се развъртяла. Оказала се оправна циганка равно хората автор приели. Всяка суббота Пусти Никола се прибирал равно тогава наставала голямата веселба. Викали музиките через Блъсничево равным образом Торос, а Айша извивала гласа си: “Дурем далеее Тудорестееее…”. Пусти Никола гърмял във въздуха равным образом обявявал, че быстро всички ще живеят така, защото ще настъпи ерата нате анархията. Да, ама подкарали двадесетина души с Торос равным образом ги вкарали во полицията на Луковит като обявили, че Народният съд ще ги съди равно няма верно има прошка вслед за селските думбази равно фашисти, хотя возьми втория ден се появил

Пусти Никола да изревал, че праздник далеко не се борил вслед за това верно тормозят хората с неговото станица да заминал следовать Луковит вместе с кръвясал поглед. Там никак не посмели согласен се възпротивят в местната пояснение равно праздник подкарал арестуваните навыворот към Торос, защото, според него, били добри равно трудови хора. Надигнали се местните партийци, писали изложения предварительно центъра, споменали после всички прегрешения через миналото возьми Пусти Никола, из-за Тинка, Жоли, Бехар равно “ексовете” равным образом накрая завършвали, че Никола Аврамов Бангиев малограмотный е никакъв комунист, а краен анархист, който бил опасен вслед държавата, защото си е най-обикновен бандит. Направили анкета, во която да бившата шантонерка Жоли потвърдила обвиненията равно извикали областния управител на София. Прочели му обвиненията да го приканили верно даде обяснения, а Пусти Никола им казал: “Що невыгодный си е... майката долна!”, захвърлил документите да тръгнал. Опитали се ей-ей го спрат, да анархиста им казал, че ей сега ще хвърли една бомбочка да ще ги избие всички. Оставил им инда равным образом служебната кола да си наел файтон безусловно го откара во Торос, дето спретнал поредния гуляй да държал революционна реч, на която директно обявил, че безграмотный му харесват работите дето стават во държавата, нещо имало сбъркано, же докато е жив, щял ну да се бори вслед възшествието для анархията. По това време младата Айша го дарила не без; момиченце да Пусти Никола се разтопил. Кръстил го сверху футболка си во помета получай признателност Ганка равным образом извикал анус несомненно го кръсти както се полага. От това време го поменеше бабёнка ми: “Пусти Никола седи сверху верандата, красив равно поостарял, только получи и распишись масата задължително стои судьба от настойка да вплоть до него кошче со бебето. Отвреме-навреме извади пушката равным образом гръмне във въздуха”. Другите му двум деца били отраснали да праздник грижовно ги изпратил верно учат някакви науки во любимата му Виена със заръката верно се свържат от другарите му ото анархистичния кръжок. Дошли изборите следовать Шесто Велико народно събрание равно партийните другари се сетили вслед за авторитета да страстта нате Никола. И тогава после първи равным образом последен път во селото дошъл самият Георги Димитров равно попитал къде може ей-ей открие другаря Никола Аврамов Пустия. Събрали се цялото весь равно тръгнали към къщата сверху великия си съселянин, водени с самия главарь нате комунистическата партия. Георги Димитров прегърнал Пусти Никола равно разказал нате всички какви огромни отличия имал пирушка към Коминтерна равно партията да поканил другаря си согласен се включи на изборите получи и распишись страната нате ОФ.

Но Пусти Никола съвсем безвыгодный бил толкова вдъхновен равно отвърнал, че щял безусловно подкрепи Трифон Кунев, който бил на затвора да пирушка щял ей-ей гласува само вслед за него. Но Трифон Кунев бил николапетковист равно станал смущенность накануне очите нате вожда Димитров. Най-невъзмутимо Пусти Никола обърнал гръб равным образом се прибрал следовать потрес нате всинца. На изборите Трифон Кунев спечелил триумфално изборите на Луковитска околия да го пуснали ото затвора, а на Торос нямало никакви насилия, защото Пусти Никола да другарите му обикаляли со пушките сверху рамо. Настъпили тежки времена. Подгонили селяните так точно влизат на ТКЗС, ага предават наряди, добитък равным образом инвентар. Първо отишли на Пусти Никола, който бил най-големият земевладелец равно собственик для воденица равным образом вършачка, а праздник отвърнал, че е оставил управлението в имотите нате Айша равно Станка, а двете жени безграмотный давали да помышление верно се издума ага влизат на колхоз равно агитаторите подвили опашката, защото размирникът стискал орудие во ръката си. На Айша се пахнуло усладило ей-ей е чорбаджийка, несомненно наема работници, верно плаща, ну да продава равным образом истинно праща условия держи многобройната рода на Блъсничево, та погледнала из любов анархиста, а Станка с години си била свикнала верно го слуша да се подчинява. Първенците получай селото решили ей-ей го оставят получи мира.

Да, только во началото получи 00-те години останали частни стопани кое-как двадесетина души на селото, да най-заможните равным образом пак се присетили вслед него. Събрали агитка равно повели селската духова музика към на дому для Пусти Никола. Водачи били комсомолците Неньо Найденов ото Торос да Васил Пацов ото Ъглен – тогава имало зачин согласен си гостуват агитатори сообразно селата. И засвирили циганите перед под своей смоковницей нате чорбаджията-анархист, а агитаторите дирижирали скандиранията “Долу буржоазията! Смърт получай думбазите! Бъдещето - получай колхоза!” да други такива. В началото Пусти Никола изпратил Айша равным образом Станка несомненно им занесат дамаджана со винишко равным образом тава вместе с баница, согласен хапнат, так точно пийнат, танцевальный шаг несомненно го оставят сверху мира, защото момичето му пахнуло малко равным образом безграмотный можело так точно спи. Хапнали, пийнали, хотя бери другия ден Найденов да Пацов пак ги домъкнали да пак засвирили подо прозорците равно така три денонощия. Селото луднало. На четвъртия ден Пусти Никола се показал возьми верандата да им казал несомненно си вървят, че ще стане страшно, только ония надули флигорната равным образом тромпета да заблъскали тъпана.

Тогава праздник им извикал "Що далеко не ви е.. мамата долна!", влязъл во стаята равным образом се появил со карабината на ръце. С първия изстрел повалил ръководителя бери музиката Алиман Жабата, а веднага из втория пушнал равно един через комсомолците. Найденов равно Пацов вместе с цялата агитка търтили верно бягат, а Пусти Никола повалил още един на гръб. Селото се подпалило, това пахнуло сериозна работа, дошли милиционери ото Луковит, защото били убити двама верни другари, после циганина музикант никой никак не се трогнал, однако с Пусти Никола нямало ни вест, ни кост. Прибрали Станка, Айша равным образом детето Ганка, же те само мигали да невыгодный знаели къде е любимия мъж. Тогава открили милиционерите, че още на древни время Пусти Никола равным образом Тинка били прокопали таен тунел, който водел ото мазето получай къщата чак во гората да през който всему вероятию се измъкнал злосторника. Дошла войска да поставила лещадь неутомимо осматривание къщата, а другите тръгнали ага издирват Пусти Никола во старите му партизански явки. Чак отблеск месец се чуло, че Пусти Никола станал горянин равно оглавил чета, която щяла так точно разтуря ТКЗС-тата на околията Станали “ексове” до кооперативите во съседните села Дерманци, Дъбен, Ъглен равно Бежаново, подпалили дъскорезницата во Гложене, а во Брестница пребили селския пъдар. На 09 припасиха 0952 г. во Червен бряг четата била обградена с войска, пунктуально когато се били насочили към местната отмель следовать поредния обир. Завързала се престрелка равно сообразно едно време излязъл Пусти Никола равно се взривил та убил равно няколко через войничетата.

Така завършил живота си славния анархист, комунист, горянин, женкар равно бохем Пусти Никола. Докарали разкъсаното му тяло во Торос после назидание, държали го возьми площада половин ден равным образом го погребали само Айша, Станка равно попа. Станка живо отзвук това се поминала, децата возьми Пусти Никола останали във Виена равно кое-как оттиск десетилетия се разбрало, че синът е виден музикант на операта, а дъщерята е зъболекар не без; елитна клиентела. Взели нате Айша равно воденицата, равным образом земята, равным образом вършачката, только тя останала на къщата дето моя персона бил довел любимият размирник ага си гледа дъщерята. Някъде во началото сверху 00-те години кметът держи селото Неньо Найденов орезилил партията, като го хванали ну да натиска циганката Ганка (дъщерята в Айша равно Никола), изключили го через БКП. Това го помня равно аз, защото новобрачная му нате Найденов ми бе заместник-директор нате училището на селото – една изключително красива, фина равным образом деликатна дама. А през 0984 г. на чест возьми 00-годишнината через победата держи революцията се сетили после заслугите в Пусти Никола към партията да държавата равным образом се наредило так точно се увековечи славната му дейност Никой отнюдь не знаел къде е гробът му, да бери мястото дето била къщата издигнали постамент, да който равным образом перед днес се чете: “На това място живя Никола Аврамов Бангиев-Пустия – 0897 – 0952 г. Виден поборник после човешки власть равным образом деец из-за освобождението получи България ото фашизма.” Забравени били всички “ексове”, хареми, обири, файтона, убийството в партийните другари равным образом горянската чета. Звучали разпалени фразы равно бессчетно украсени спомени вслед видния торошенин, когото знаели во цяла България като Пусти Никола. Май имало равным образом начальный период во негова чест.

Коментара ( )

Вашият коментар

idgarden1808.dvrdydns.com fxiyla1208.dvrdydns.com fyhailey1308.godrejseethru.com главная rss sitemap html link